Kennismaking

Henk Bardoel is gespecialiseerd op het gebied van de schadevaststelling op agrarische bedrijven. In mindere mate kunnen ook particulieren en MKB gebruik maken van mijn expertise.

Ing. H.J.L. ( Henk ) Bardoel re is specialist op het gebied van:

  • Brand- storm en verstikkingsschades
  • Rundveeschades bij calamiteiten
  • Veewetziekte schades in alle sectoren
  • Aansprakelijkheidsschades op agrarisch gebied
  • Aansprakelijkheidsschades op het gebied van de paardenhouderij
  • Bedrijfsschaderegelingen op agrarisch gebied
  • Milieuschaderegeling
  • Schadevaststelling paardenhouderij

Henk Bardoel

Ing. H.J.L. Bardoel